Portada Rebel·lió al món dels contes PER A 25 PERSONATGES 2022